ข่าวสารการศึกษา

สหวิชาดอทคอม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ภาพกิจกรรม

ข่าวโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ประกาศโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์   เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2560 เอกสารแนบ 1 2 ...

ประกาศโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ   ...
คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


สอบตรง


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายบุญเฮือง ไขยเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นายวิทวัส ก่อทอง

รองผู้อำนวยการ​กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นายลือศักดิ์ ศิษยศาสตร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook