ข่าวสารการศึกษา

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ


สอบตรง


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายบุญเฮือง ไขยเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นายวิทวัส ก่อทอง

รองผู้อำนวยการ​กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นายลือศักดิ์ ศิษยศาสตร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook