การนิเทศออนไลน์


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

 

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
kudchabphachasan School
44 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

โทร 042-293311  

โทรสาร 042-293311

Webmaster

นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ

โทรศัพท์มือถือ 088-5601147
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail: udkp2553@gmail.com 

website: http://www.udkp.ac.th/

facebook :  facebook

ติดต่อสอบถาม/ร้องทุกข์ร้องเรียน

 

ติดต่อเรื่อง
ชื่อผู้ติดต่อ *
อีเมล *
เรื่อง *
ข้อความ *

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook